In plaats van de algemene dienstverlening van de grotere agentschappen, stel ik mijn tijd en expertise ter beschikking voor de organisatie van uw evenement. Ik geef u toegang tot mijn adressenboekje met waardevolle contacten om u een persoonlijke en hoogstaande dienstverlening aan te bieden (traiteur, brouwer, hoteldienst, muzikale animatie...).